ปี 2566

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf

ปี 2565

ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต034.64.pdf
034 นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf