ปีงบประมาณ 2565

o42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภ.pdf

ปีงบประมาณ 2564

O42 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์.pdf